Klockan är nu:

Försäljningsvillkor

Köp/säljvillkor

Villkoren gäller i de fall Svensk eller annan lag inte föreskriver andra regler, vilka strider mot våra villkor. Privatkonsumenter lyder under Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. Företag lyder under Köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att våra egna avtal kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Åldersgräns

För att få beställa via måste du vara över 18 år eller ha målsmans medgivande.

Priser

Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive frakt. Alla priser anges inklusive moms. Det pris som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället, detta oavsett om priserna ändrats upp eller ner.Priser kan ändras utan föregående avisering. Fraktkostnader enligt prislista.

Beställning

Beställare under 18 år skall ha målsmans tillstånd och detta före köp genomförs. Beställningar som utan medgivande görs i annan persons namn och som medför ekonomisk eller annan skada för Vision Reklam & Dekor polisanmäls. Beställningen är bindande.

Betalningssätt

För privatpersoner gäller kontant betalning via paypal, företag kan välja att betala mot faktura. Fraktkostnad tillkommer på samtliga ordrar.Betalningsvillkor är 20 dagar efter skickad beställning. Eventuell dröjsmålsränta debiteras med vid för tillfället gällande diskonto plus åtta(8%) procentenheter.Alla priser på hemsidan är i SEK och inklusive mervädesskatt.

Leveranser

Alla leveranser sker normalt med svenska Posten och utförs i enlighet med deras gällande regler för respektive fraktsätt. Fraktkostnaden presenteras i "Kassan" i samband med beställning. Information gällande regler för respektive fraktsätt finner ni via www.posten.se. Det är köparens ansvar att adresser som angivits vid beställning äger sin riktighet. Det åligger kunden att, inom skälig tid från avsändandet, följa upp och hämta ut beställda produkter. Skälig tid kan variera mellan 10-20 dagar beroende på fraktsätt. Vision Reklam & Dekor förbehåller sig rätten att neka leveransen av samtliga produkter med anledning av exempelvis kraftiga prissvängningar, oförutsedd lagersituation, ogynnsam konkurrenssituation etc.

Leveranstider

Produkter packas och avsänds normalt inom 7 arbetsdagar men leveranstiden kan i vissa fall vara upp till två veckor.. Leveranstiden är normalt 1-3 arbetsdagar från det att produkterna lämnat vårt lager. I de fall köparen anser att leveransen dröjer på sådant sätt att kunden inte längre önskar motta ordern är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställs i enlighet med de föreskrifter som återfinns i dessa köpvillkor. Alla ordrar lagda via registreras normalt för samlad leverans, dvs. allt levereras så snart alla beställda produkter är färdiga. Förändring och avbeställning Tillägg och avbokning kan ske via mail men detta medför en risk att ordern hinner effektueras under den tid det tar för oss att hantera ditt mail, om så är fallet anses avbokningen/tillägget inte som inkommen i tid, varför detta sätt avrådes. Du som kund är i de fall avbokning inte skett i tid, skyldig att motta försändelsen, och kan sedan i tillämpliga fall använda "Ångerrätten".

Garantier

Garanti ges av Vision Reklam & Dekor och gäller fel på produkten som inte är uppkomna av användaren genom oaktsamhet eller med vilje. Garantitiden varierar från material till material, och kan variera mellan 3 månader och 3år. För alla produkter är det så att garantin bara gäller om produkten är uppsatt och monterad enligt produktanvisningen.

Reklamationer

Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Vid reklamation efter det att garantitiden utgått skall köparen kunna påvisa att det uppkomna felet fanns på produkten redan vid leveranstillfället.

Returer

Kund ombesörjer och betalar returfrakten i samband med returer. Gäller returen ett garantiärende ersätter vi kunden för fraktutlägg motsvarande Postens postpaket, detta gäller endast i de fall returen faller under normalt garantiärende. Vid garantiärenden står Vision Reklam & Dekor för frakten tillbaka till kunden. Returer gällande garanti, eller reklamation, där produkten inte är behäftad med garantifel eller där otillräcklig felbeskrivning inte medföljt kommer att återsändas till kunden och en avgift på 200:- exkl. moms (250:- inkl. moms) kommer att utgå. Detta för att täcka våra kostnader för felsökning och hantering. Kostnaden för frakter tillkommer. Försändelser mot postförskott eller som kräver avhämtning kommer att lämnas utan åtgärd. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt produkt med likvärdig eller bättre i de fall identisk produkt inte finns.All retur skall meddelas inom fem arbetsdagar från det att varan mottagits.

Ångerrätt (Gäller endast privatpersoner)

Privatpersoner har i enlighet med Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från den dag man mottog produkten eller en väsentlig del av den. Produkten måste återsändas i "väsentligt oförändrat" skick. Detta gäller även produktens eventuella emballage och tillbehör. Produkten får naturligtvis inte ha varit använd om ångrat köp ska medges. Vid köp av en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. I de fall en tjänst, efter överenskommelse med kunden, påbörjas inom tiden för ångerrätten mister kunden rätten att åberopa denna lag. Återsändande av en produkt vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad. Återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst medges ej. Ångrat köp kan i vissa fall medges även om kriterierna i lagen inte uppfylls. I dessa fall står köparen för samtliga fraktkostnader. Återbetalning motsvarar normalt 50-80 % av produktens värde. Återbetalning av ångrade köp skall vara utfört inom 30 dagar från den dag då vi mottagit produkten.

Ej uthämtade försändelser

I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt, tur och retur, samt postförskottsavgift. Hämtas inte en beställning ut från Posten debiteras fraktkostnad tur och retur samt en administrativ avgift på f.n. 100 kr exkl. moms.

Skadade försändelser.

Om en produkt/försändelse skadats i transporten skall detta snarast anmälas till Posten, normalt via utlämningsstället. Vid utvändigt synliga skador skall detta anmälas vid mottagandet, dolda skador skall reklameras inom 5 dagar från mottagandet. Underlåtelse att anmäla transportskada inom denna tid förverkar reklamationsrätten på produkten, då det inte i efterhand kan bevisas hur skada uppstått.

Tryckfel etc.

Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information samt för fel i varuspecifikationer. Alla bilder är att se som illustrativa och behöver inte återge produktens exakta utseende och beskaffenhet.

Tvist

Tvister där köparen är privatperson har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan företag avgöres som regel i domstol.

Force majeure

Skulle Vision Reklam & Dekor vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Vision Reklam & Dekor fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

Copyright

Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Vision Reklam & Dekors egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Vision Reklam & Dekor.

Förändring av försäljningsvillkor

Vision Reklam & Dekor Förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor www.visionreklam.se